การแปลไทยสำหรับ wordpress.org

March 6th, 2013 by kazama

http://translate.wordpress.org/projects

  • bbPress
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 88% อันดับ 8
    • 2.2.X แปลเสร็จแล้ว 95% อันดับ 7
  • Browse Happy แปลเสร็จแล้ว 100%
  • BuddyPress
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 93% อันดับ 8
    • 1.6.X แปลเสร็จแล้ว 100%
  • Rosetta แปลเสร็จแล้ว 10% อันดับ 58
    • Forum แปลเสร็จแล้ว 7% อันดับ 10
  • WordCamp Base Theme แปลเสร็จแล้ว 100%
  • WordPress แปลเสร็จแล้ว 100% 
  • WordPress for Android
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 100% 
  • WordPress for BlackBerry
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 7% อันดับ 21
  • WordPress for iOS
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 97% อันดับ 7
  • WordPress for Windows Phone
    • Development   แปลเสร็จแล้ว 99% อันดับ 4
  • WordPress Plugins

Comments

comments

Posted in Wordpress

Comments are closed.

 
© 2017 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress