วิธีแก้ ปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

November 1st, 2012 by kazama

บางครั้งในการใช้งานเวิร์ดเพรสหลังจากทำการอัปเดต ปรับรุ่นหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง เราอาจเจอปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted หรือปัญหาหน่วยความจำของ php ไม่พอ วิธีแก้ให้เปิดไฟล์ wp-config.php แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ลงไปในไฟล์ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำของ PHP Memory เป็น 64MB define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); หรือใส่บรรทัดนี้เพื่อเพิ่มเป็น 96MB define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);

Posted in Wordpress | Comments Off on วิธีแก้ ปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

 
© 2023 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress