วิธีติดตั้ง wordpress

เริ่มด้วยการโหลดไฟล์ติดตั้งเวิร์ดเพรสภาษาไทยรุ่นล่าสุดที่ http://th.wordpress.org นำไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา อัปโหลดขึ้นใน root directory ของโดเมนนั้น ๆ ผ่าน ftp หรือ file manager ของ control panel แตกไฟล์ซิบออกมาใน directory นั้น สร้างฐานข้อมูลและผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลนั้น เข้าเว็บที่เราจะทำการติดตั้ง ในกรณีนี้คือ http://tullaya.com จะพบว่าหน้าเว็บเป็นแบบนี้ ให้ทำตามขั้นตอน เตรียมข้อมูลรายละเอียดที่การติดตั้งต้องการให้พร้อม ใส่ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อการติดตั้งเวิร์ดเพรสและฐานข้อมูล เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ก็เริ่มทำการติดตั้ง ใส่รายละเอียดของเว็บเวิร์ดเพรสที่ทำการติดตั้ง ติดตั้งสำเร็จแล้วแล้ว เมื่อติดตั้งสำเร็จ ระบบจะพาคุณมายังหน้า login เพื่อเข้าสู่ระบบและหน้าจัดการของเวิร์ดเพรสเพื่อตั้งค่าหรือเขียนหน้าเว็บ หน้าเว็บที่ทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว