เวิร์ดเพรสภาษาไทย รุ่น 3.1.1

April 25th, 2011 by kazama

ภาษาไทยของ wordpress รุ่น 3.1.1 ออกแล้วครับ
download ได้ที่ http://th.wordpress.org ครับ

ไฟล์ที่มีการแก้ไข
wp-includes/admin-bar.php
wp-includes/taxonomy.php
wp-includes/post.php
wp-includes/version.php
wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js
wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.js.gz
wp-includes/functions.php
wp-includes/query.php
wp-includes/link-template.php
wp-includes/wp-db.php
wp-includes/formatting.php
wp-includes/rewrite.php
wp-includes/canonical.php
wp-includes/css/admin-bar.css
wp-includes/css/admin-bar.dev.css
wp-includes/script-loader.php
wp-includes/meta.php
readme.html
wp-admin/network.php
wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php
wp-admin/includes/dashboard.php
wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php
wp-admin/includes/update-core.php
wp-admin/includes/media.php
wp-admin/media-upload.php
wp-admin/network/settings.php
wp-admin/network/admin.php
wp-admin/upgrade.php
wp-admin/user/admin.php

Comments

comments

Posted in Wordpress

Comments are closed.

 
© 2024 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress