เวิร์ดเพรส ภาษาไทย 3.5.1

January 25th, 2013 by kazama

เวิร์ดเพรส ภาษาไทยออกรุ่น 3.5.1 แล้วครับ  รุ่นนี้ออกมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัย ข้อผิดพลาดหลัก ๆ ที่รุ่น 3.5.1 ได้แก้ไข ส่วนเขียนเรื่อง: ป้องกัน HTML elements จากการลบที่คาดไม่ถึงหรือโดนแก้ไข  ซึ่งอาจเกิดได้น้อยมาก ไฟล์สื่อ: แก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานเล็กน้อย  และการเข้ากันได้ของตัวจัดการไฟล์สื่อแบบใหม่ เครือข่าย: แนะนำ rewrite rules ที่เหมาะสมเมื่อทำการสร้างเครือข่ายใหม่ ป้องกัน HTML บางตัวที่ถูกตัดออกจากการโพสท์ตามตารางเวลา เช่น video embeds เมื่อเผยแพร่เรื่องนั้น ๆ แก้ไขการปรับแต่งบางอย่างที่อาจทำให้ JavaScript บางอย่างไม่สามารถทำงานในส่วนหน้าควบคุมเวิร์ดเพรส เลิกการเตือนบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปลั๊กอินใช้งานผิดฐานข้อมูลหรือใช้ APIs ของผู้ใช้ผิด อาจมีข้อผิดพลาดสำหรับผู้ใช้  Windows servers running IIS ที่ป้องกันการอัปเดตจากเวิร์ดเพรสรุ่น 3.5 ไปยังรุ่น  3.5.1   ถ้าคุณได้รับข้อความผิดพลาดนี้ “Destination directory for file streaming does not […]

Posted in Wordpress | Comments Off on เวิร์ดเพรส ภาษาไทย 3.5.1

 
© 2024 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress