เวิร์ดเพรสภาษาไทย รุ่น 3.1.1

April 25th, 2011 by kazama

ภาษาไทยของ wordpress รุ่น 3.1.1 ออกแล้วครับ download ได้ที่ http://th.wordpress.org ครับ ไฟล์ที่มีการแก้ไข wp-includes/admin-bar.php wp-includes/taxonomy.php wp-includes/post.php wp-includes/version.php wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.js.gz wp-includes/functions.php wp-includes/query.php wp-includes/link-template.php wp-includes/wp-db.php wp-includes/formatting.php wp-includes/rewrite.php wp-includes/canonical.php wp-includes/css/admin-bar.css wp-includes/css/admin-bar.dev.css wp-includes/script-loader.php wp-includes/meta.php readme.html wp-admin/network.php wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php wp-admin/includes/dashboard.php wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php wp-admin/includes/update-core.php wp-admin/includes/media.php wp-admin/media-upload.php wp-admin/network/settings.php wp-admin/network/admin.php wp-admin/upgrade.php wp-admin/user/admin.php

Posted in Wordpress | Comments Off on เวิร์ดเพรสภาษาไทย รุ่น 3.1.1

 
© 2024 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress