วิธีแก้ปัญหา The plugin does not have a valid header.

November 1st, 2012 by kazama

ปัญหาหลังจากลงปลั๊กอินแล้วเกิดปัญหานี้ The plugin does not have a valid header ปลั๊กอินนี้ไม่มีส่วนหัวที่ใช้งานได้ ปลั๊กอินนี้ไม่มีส่วนบนที่ใช้งานได้ ส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดจากการวางโฟลเดอร์ปลั๊กอินไว้ผิดที่ เกิดจาก upload ผิด หรือไฟล์นั้น zip มาไม่ถูก ทำให้เวลา extract file zip แล้ว โฟลเดอร์ปลั๊กอินอยู่ไม่ถูกที่ ให้เข้าไปเช็คที่ path wordpress_root/wp-content/plugins/ ว่าปลั๊กอินของเราอยู่ใน sub directory ที่อยู่ใต้ลงไปอีกทีหรือไม่ ให้ย้ายกลับมาที่ wordpress_root/wp-content/plugins/ เท่านี้ก็น่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับ

Posted in Plugin | Comments Off on วิธีแก้ปัญหา The plugin does not have a valid header.

วิธีแก้ ปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

November 1st, 2012 by kazama

บางครั้งในการใช้งานเวิร์ดเพรสหลังจากทำการอัปเดต ปรับรุ่นหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง เราอาจเจอปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted หรือปัญหาหน่วยความจำของ php ไม่พอ วิธีแก้ให้เปิดไฟล์ wp-config.php แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ลงไปในไฟล์ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำของ PHP Memory เป็น 64MB define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); หรือใส่บรรทัดนี้เพื่อเพิ่มเป็น 96MB define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);

Posted in Wordpress | Comments Off on วิธีแก้ ปัญหา Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

 
© 2024 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpress